Objekty řady 000
SO 001 Příprava území
SO 002 Demolice

 

Objekty řady 100
SO 101 Přeložka silnice I/11, km 10,260–16,499
101.1 Meliorace
101.2 Dopravně inženýrská opatření
101.3 Oplocení silnice I/11
SO 111 MÚK Bystřice v km 14,376
SO 121 Přeložka MK Oldřichovice, km 9,903–11,547 vpravo
SO 122 Přeložka MK v Lyžbicích v km 11,398
SO 123 Přeložka MK v Lyžbicích v km 12,179
SO 124 Přeložka MK v Karpentné v km 12,372
SO 125 Okružní křižovatka na silnici I/11 v Bystřici
SO 126 Přeložka MK v Bystřici v km 14,679
SO 127 Přeložka stávající silnice I/11 Bystřice–Hrádek v km 16,288
127.1 Úprava stávající silnice III/01144 v km 15,523
SO 128 Přeložka MK v Bystřici, km 16,070 vlevo
SO 129 Přeložka MK v Bystřici, km 16,330–K.Ú. vpravo
SO 130 Přeložka MK ve Vendryni, km 13,662
SO 142 Průchod pro zvěř v km 15,878
SO 155 Chodník pro pěší v Bystřici u SO 127
SO 161 Dopravní značení SO
171 Provizorní přeložka MK v Bystřici v km 14,720

 

Objekty řady 200
SO 201 Most na silnici I/11 přes potok Křivec v km 11,127
SO 202 Most na silnici I/11 přes MK a potok v km 11,410
SO 204 Most na silnici I/11 přes MK a Tisový potok v km 12,182
SO 205 Most na MK přes I/11 v km 12,372
SO 206 Most na silnici I/11 přes Olši a III/01142 v km 13,615
SO 207 Most na silnici I/11 přes vodoteč v km 14,088
SO 208 Most na větvi MÚK Bystřice přes I/11 v km 14,376
SO 209 Most na MK přes I/11 v km 14,679
SO 210 Most na silnici I/11 přes potok Hluchová v km 15,343
SO 211 Most na silnici I/11 přes silnici III/01144 v km 15,522
SO 212 Most na silnici I/11 – podchod pro zvěř v km 15,878
SO 213 Most na stávající silnici Bystřice–Hrádek přes I/11 v km 16,288
SO 261 Opěrná zeď Karpentná v km 13,054–13,155
SO 262 Opěrná zeď na větvích 3 a 4 MÚK Bystřice
SO 263 Opěrná zeď u podchodu v km 15,510
SO 271 Protihlukové stěny na I/11

 

Objekty řady 300
SO 301 Dešťová kanalizace I/11, km 10,260–10,520
SO 302 Dešťová kanalizace I/11, km 12,350–3,473
SO 303 Dešťová kanalizace I/11, km 13,950–15,300
SO 304 Dešťová kanalizace I/11, km 15,375–16,400
SO 311 Přeložka kanalizace ObÚ Bystřice, km 15,305
SO 321 Přeložka vodovodu PE50 SMVK, km 14,010–14,144
SO 322 Přeložka vodovodu PVC 200 SMVK, km 14,357–14,396
SO 323 Přeložka vodovodu PVC 200 SMVK, km 14,540–15,531
SO 324 Přeložka vodovodu PE50 SMVK, km 15,885–15,949
SO 341 Úprava odpadu, km 10,787
SO 342 Úprava odpadu, km 11,023
SO 343 Úprava odpadu, km 11,127
SO 351 Přeložka potoka Křivce, km 10,639
SO 352 Přeložka bezejmenné vodoteče, km 11,424
SO 353 Úprava Tisového potoka, km 12,223
SO 354 Přeložka Hlubokého potoka, km 13,100–13,473
SO 355 Úprava stávajícího koryta řeky Olše, km 13,615
SO 356 Přeložka vodoteče Prašivka, km 14,088 a 14,400
SO 357 Úprava potoka Hluchová, km 15,343

 

Objekty řady 400
SO 411 Přeložka venkovního vedení VN v km 14,560
SO 412 Přeložka venkovního vedení VN v km 15,200–16,400
SO 413 Přeložka kabelového vedení VN v km od 16,100–16,240
413.1 Přeložka sdělovacího kabelu od 16,100–16,240
SO 421 Rezerva
SO 422 Přeložka venkovního vedení NN v km 10,520–10,570
422.1 Přípojka ASD v km 10,520
SO 423 Přeložka venkovního vedení NN v km 11,300–11,400
SO 424 Přeložka venkovního vedení NN v km 12,300–12,400
SO 425 Demontáž venkovního vedení NN v km 12,400
SO 426 Přeložka venkovního vedení NN v km 12.980
SO 427 Přeložka venkovního vedení NN v km 13,270–13,350
SO 428 Demontáž venkovního vedení NN v km 13,200–13,300
SO 429 Demontáž venkovního vedení NN v km 13,400
SO 430 Přeložka venkovního vedení NN v km 13,810
SO 431 Demontáž venkovního vedení NN v km 13,900–14,050
SO 432 Přeložka venkovního vedení NN v km 13,990
SO 433 Demontáž venkovního vedení NN v km 14,190
SO 434 Demontáž venkovního vedení NN v km 14,660
SO 435 Přeložka venkovního vedení NN v km 14,690
435.1 Přípojka ASD v km 14,690
SO 436 Demontáž venkovního a kabelového vedení NN v km 14,860
SO 437 Rezerva
SO 438 Přeložka venkovního vedení NN v km 15,900–16,200, dále v km 16,400
SO 439 Demontáž venkovního vedení NN v km 16,000
SO 441 Přeložka venkovního vedení VO v km 11,300–11,400
SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 12,300–12,400
SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 12,980
SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 13,270–13,350
SO 445 Demontáž venkovního vedení VO v km 13,400
SO 446 Přeložka venkovního vedení VO v km 13,810
SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 13,900–14,000
448.1 Přeložka venkovního vedení VO v km 14,680
SO 449 Přeložka venkovního vedení VO v km 15,500
SO 461 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 11,300–11,400
SO 462 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 12,300–12,400
SO 463 Demontáž sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 12,400
SO 464 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 13,270–13,340
SO 465 Demontáž sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 13,300
SO 466 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 13,800–13,920
SO 467 Demontáž sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 13,900–14,060
SO 468 Demontáž sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 14,200
SO 469 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 14,400
SO 470 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 14,700
SO 471 Demontáž sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 14,700–14,820
SO 472 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 15,500
SO 473 Demontáž sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 16,000–16,300
SO 474 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 16,400
SO 475 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 10,520–10,570
SO 481 Přeložka sdělovacích kabelů přenosové sítě v km 15,500
SO 482 Přeložka sdělovacích kabelů přenosové sítě v km od 16,300
 

Objekty řady 500
SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 13,108
SO 511 Přeložka STL plynovodu PE ø32 v km 11,324
SO 512 Přeložka STL plynovodu PE ø50 v km 13,293
SO 513 Přeložka STL plynovodu PE ø50 v km 14,077
SO 514 Přeložka STL plynovodu PE ø63 v km 14,671
SO 515 Přeložka STL plynovodu PE ø225 v km 15,552

 

Objekty řady 800
SO 801 Technické rekultivace
SO 811 Vegetační úpravy I/11
SO 812 Vegetační úpravy stávající sil. I/11
SO 813 Vegetační úpravy u MK Třinec
SO 814 Vegetační úpravy u MK Bystřice