Objekty řady 000

SO 001 Příprava území

SO 002 Demolice

 

Objekty řady 100

SO 101 Přeložka silnice I/11, km 5,400-10,260

SO 111 MÚK Nebory v km 5,417

SO 112 MÚK Oldřichovice v km 10,085

SO 121 Přeložka stáv. silnice I/68 v km 5,417

SO 122 Přeložka MK Nebory, km 5,859

SO 123 Přeložka MK Nebory, km 6,460

SO 124 Přeložka MK Nebory, km 7,164

SO 125 Přeložka MK Nebory, km 7,225

SO 126 MOK km 7,432 – 8,120 vpravo

SO 127 Přeložka MK Nebory, km 8,204

SO 128 Přeložka silnice III/01141, km 9,019

SO 129 Přeložka MK Oldřichovice, km 9,500 vpravo

SO 130 Přeložka silnice III/4681, km 9,736

SO 131 Silnice II/476

SO 132 Přeložka MK km 9,800-10,100 vlevo

SO 156 Chodník pro pěší v Neborech u SO 121

SO 157 Chodník pro pěší v Oldřichovicích u SO 128

SO 158 Chodník pro pěší v Oldřichovicích u SO 130

SO 161 Dopravní značení

 

Objekty řady 200

SO 201 Most na stáv. silnici I/68 přes I/11 v km 5,417

SO 202 Most na MK přes I/11 v km 5,859

SO 203 Most na silnici I/11 přes Neborůvku v km 6,185

SO 204 Most na MK přes I/11 v km 6,460

SO 205 Most na silnici I/11 přes Bystrý potok a MK v km 7,182

SO 207 Most na silnici I/11 přes Malý Javorový potok a MK v km 8,254

SO 208 Most na silnici I/11 přes Javorový potok v km 8,860

SO 209 Most na silnici III/01141 přes I/11 v km 9,019

SO 210 Most na silnici I/11 přes vodoteč v km 9,324

SO 211 Most na silnici I/11 přes říčku Tyru v km 9,512 SO

212 Most na silnici III/4681 přes I/11 v km 9,736

SO 213 Most na větvi MÚK Oldřichovice přes I/11 v km 10,085

SO 241 Most na silnici II/476 přes MK v km 0,488

SO 261 Opěrná zeď u Tyry v km 9,560 – 9,600

SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/11

SO 272 Protihlukové stěny na silnici I/68

SO 273 Protihlukové stěny na silnici III/4681

 

Objekty řady 300

SO 301 Dešťová kanalizace I/11, km 5,400 – 6,090

SO 302 Dešťová kanalizace I/11, km 6,290 – 7,100

SO 303 Dešťová kanalizace I/11, km 7,250 – 7,740

SO 304 Dešťová kanalizace I/11, km 9,050 – 9,285

SO 305 Dešťová kanalizace I/11, km 9,360 – 9,475

SO 306 Dešťová kanalizace I/11, km 9,550 – 10,620

SO 307 Dešťová kanalizace silnice I/68

SO 308 Dešťová kanalizace silnice III/01141

SO 311 Úprava dešťové kanalizace SSMSK, km 9,772

SO 312 Přeložka splaškové kanalizace MěÚ Třinec, km 9,765

SO 313 Dešťová kanalizace SO 132, km 9,600

SO 321 Přeložka vodovodu DN 80 SMVaK – km 5,969

SO 322 Přeložka vodovodu DN 150 SMVaK – km 6,434

SO 323 Přeložky vodovodů DN 300, 400, 600 SMVaK – km 8,035

SO 324 Přeložky vodovodů DN 250, 300 SMVaK – km 9,767

SO 325 Přeložka vodovodu DN 200 SMVaK – MÚK Oldřichovice

SO 326 Přeložka vodovodu Agricoop – km 6,435

SO 327 Přeložka vodovodu DN 50 SMVaK – km 7,115

SO 351 Úprava stávajícího koryta Neborůvky, km 6,179

SO 352 Úprava stávajícího koryta Bystrého potoka, km 7,202

SO 353 Úprava stávajícího koryta Malého Javorového potoka, km 8,274

SO 354 Úprava stávajícího koryta Javorového potoka, km 8,866

SO 355 Úprava stávajícího koryta bezejmenné vodoteče, km 9,330

SO 356 Přeložka řeky Tyry, km 9,526

SO 357 Úprava odpadu, km 10,235

 

Objekty řady 400

SO 411 Demontáž venkovního vedení VN v km 5,900–6,000

SO 412 Přeložka venkovního vedení VN v km 6,500

SO 413 Přeložka venkovního vedení VN v km 8,100–8,300

SO 414 Přeložka venkovního vedení VN v km 8,900–9,000, dále v 10,100

SO 416 Přeložka venkovního vedení VN v km 9,100–9,300

SO 421 Přeložka venkovního vedení NN v km 5,800–6,000

SO 422 Přeložka venkovního vedení NN v km 6,400

SO 423 Demontáž kabelového vedení NN v km 6,900

SO 424 Přeložka venkovního vedení NN v km 6,900–7,200

SO 425 Demontáž venkovního ved. NN v km 7,000–7,100

SO 426 Přeložka venkovního vedení NN v km 7,200

SO 427 Demontáž venkovního vedení NN v km 7,400

SO 428 Demontáž venkovního vedení NN v km 7,600

SO 429 Přeložka venkovního vedení NN v km 8,200

SO 430 Přeložka podzemního vedení NN v km 8,200

SO 431 Přeložka a demontáž kabelového a venkovního vedení NN v km 8,100–8,300

SO 432 Přeložka venkovního vedení NN v km 8,900

SO 433 Demontáž venkovního vedení NN v km 8,900

SO 434 Přeložka venkovního vedení NN v km 9,400–9,500

SO 435 Přeložka venkovního vedení NN v km 9,500–9,600

SO 436 Přeložka venkovního vedení NN v km 9,700–9,800

SO 437 Přeložka venkovního vedení NN v km 9,800–10,200

SO 438 Demontáž venkovního vedení NN v km 10,200

SO 439 Přeložka venkovního vedení NN v km 10,100

SO 440 Přeložka venkovního vedení NN v km 5,200–5,300

SO 441 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,500

SO 442 Přeložka venkovního vedení VO v km 5,800–6,000

SO 443 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,400

SO 444 Přeložka venkovního vedení VO v km 6,900–7,200

SO 445 Přeložka venkovního vedení VO v km 7,200

SO 446 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,200

SO 447 Přeložka venkovního vedení VO v km 8,900

SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500–9,600

SO 449 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,700–9,800

SO 450 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,800–10,200

SO 451 Přeložka venkovního vedení VO v km 10,100

SO 461 Přeložka sdělovacího vedení a kabelů přístupové sítě v km 5,500

SO 462 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 5,800–6,000

SO 463 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 6,400

SO 464 Přeložka sdělovacího vedení a kabelů přístupové sítě v km 6,900

SO 465 Demontáž sdělovacího vedení přístupové sítě v km 7,200

SO 466 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 7,100–7,200

SO 467 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 7,400

SO 468 Demontáž sdělovacího vedení přístupové sítě v km 7,400

SO 469 Demontáž sdělovacího vedení přístupové sítě v km 7,600

SO 470 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 7,700

SO 471 Přeložka sdělovacího vedení a kabelů přístupové sítě v km 7,900

SO 472 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 8,200

SO 473 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 8,900–9,000

SO 474 Demontáž sdělovacího vedení přístupové sítě v km 8,900

SO 475 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 9,500–9,600

SO 476 Přeložka sdělovacího vedení přístupové sítě v km 9,700–10,200

SO 481 Přeložka sdělovacích kabelů přenosové sítě v km 6,900–8,000

SO 482 Přeložka sdělovacích kabelů přenosové sítě v km 9,700–9,800

SO 483 Přeložka sdělovacích kabelů přístupové sítě v km 5,300

SO 484 Přeložka sdělovacích kabelů přenosové sítě v km 5,200–5,600

 

Objekty řady 500

SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 8,373

SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 9,430

SO 511 Přeložka STL plynovodu PE ø40 v km 5,934

SO 512 Přeložka STL plynovodu PE ø90 v km 6,423

SO 513 Přeložka STL plynovodu PE ø90 v km 8,893

SO 514 Přeložka STL plynovodu PE ø110 v km 9,990

SO 521 Přeložka NTL plynovodu DN 100 v km 9,567

SO 522 Přeložka NTL plynovodu DN 40 v km 0,920 na SO 131

 

Objekty řady 700

SO 701 Přemístění památníku u sil III/4681 vpravo

 

Objekty řady 800

SO 801 Technické rekultivace

SO 811 Vegetační úpravy I/11

SO 812 Vegetační úpravy stáv. sil. I/68

SO 813 Vegetační úpravy sil. II. a III. tříd

SO 814 Vegetační úpravy u MK