Hlavní trasa:
délka: 6240 m
začátek úseku: km 10,260
konec úseku: km 16,500
kategorie: S 24,5/100
plocha vozovek: 106 610 m2
počet stavebních objektů: 111

 

Mimoúrovňové křižovatky:
počet objektů: 1
– MÚK Bystřice
délka větví: 1121 m

 

Ostatní křižovatky:
okružní křižovatky: 1 (Ø 40 m)

 

Mostní objekty:
počet celkem: 13
– z toho na silnici I/11: 9
– na ostatních komunikacích: 4
celková délka mostů: 1819 m
celková plocha mostů: 37 497 m2

 

Protihlukové stěny:
počet objektů: 18
délka stěn: 7746 m
plocha stěn: 34 857 m2

 

Opěrné zdi:
počet objektů: 3
délka zdí: 790
plocha zdí: 1546 m2

 

Oplocení silnice I/11:
délka oplocení silnice: 2276 m

 

Přel. a úpravy komunikací:
počet objektů: 10
– sil. I/11: 942 m
– sil. III/01144: 90 m
– MK: 8 (2038 m)
celková délka přeložek: 3429 m

 

Přeložky inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 15
objekty elektro: 47
přeložky plynovodu: 6

 

Celkový objem zemních prací:
výkop (vhodný): 568 838 m3
výkop (nevhodný): 114 476 m3
násyp (bez akt. zóny): 503 815 m3
násyp aktivní zóny: 66 872 m3
nedostatek materiálu: 1850 m3
přebytek (nevhodný): 114 476 m3

 

Přejezdy SDP:
km 10,260–10,380: 120 m
km 12,915–13,050: 135 m
km 13,985–14,120: 135 m
km 14,735–14,855: 120 m
km 15,940–16,060: 120 m

 

Demolice:
počet objektů: 55
celková plocha: 3916 m2
obestavěný prostor: 26 988 m3