Název stavby: Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
Místo stavby: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Oldřichovice u Třince, Lyžbice,
Karpetná, Vendryně, Bystřice nad Olší
Druh stavby: novostavba
Objednatel:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Projektant DSP:  
  Mott MacDonald Praha s.r.o.,
Národní 15, 110 00 Praha 1
  SUDOP PRAHA, a.s.,
Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3
Zhotovitel: Společnost pro výstavbu
I/11 Oldřichovice-Bystřice
(MOTA - ENGIL a sds EXMOST)
Evidenční číslo akce: 3271117014
Cena stavby dle smlouvy:  1 697 728 250 Kč (bez DPH)