Název stavby: Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice
Místo stavby: Moravskoslezský kraj
Katastrální území: Ropice, Nebory, Oldřichovice u Třince
Druh stavby: novostavba
Objednatel:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Projektant DSP:  
  Mott MacDonald Praha s.r.o.,
Národní 15, 110 00 Praha 1
  SUDOP PRAHA, a.s.,
Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3
Zhotovitel: Sdružení pro I/11 IMOS – D.I.S.
(IMOS Brno, a.s.; D.I.S., spol. s r.o.)
Evidenční číslo akce: 3271117013
Cena stavby dle smlouvy:  1 067 333 000 Kč (bez DPH)