Vzhledem k tomu, že práce na obchvatu Třince intenzivně pokračují, začíná tato náročná liniová stavba stále více ovlivňovat dopravní situaci v její blízkosti. Zhotovitelé upozorňují, že s nadcházejícím jarem bude třeba kvůli postupu stavebních prací počítat s uzavírkami místních komunikací a zúžením vozovek, a žádají občany o trpělivost.

Od středy 4. března dojde k několika změnám v dopravě v Neborech a Oldřichovicích. Jedná se o zúžení vozovky místní komunikace v Neborech, která vede od neborovského kopce směrem ke kravínu v Neborech. Vozovka bude zúžena na 4 m v délce zhruba 50 m. Na zúžení vozovky budou řidiči upozorněni provizorním dopravním značením o snížení rychlosti na 30 km/hod. a o přednosti v jízdě, proto žádáme řidiče, aby toto značení bezezbytku dodržovali, aby nedocházelo ke kolizním situacím při střetu vozidel v zúženém místě. Navíc se na vozovce budou pohybovat i chodci. Toto dopravní omezení potrvá do 30.12.2016.

Z důvodu postupu stavebních prací na přeložce silnice I/11 dojde rovněž od středy 4. března k úplné uzavírce místní komunikace v Neborech, která vede od zahrádkářů směrem na Guty. Objízdná trasa bude vyznačena provizorním dopravním značením po místních komunikacích v Gutech a Neborech. Chodcům bude zatím umožněn průchod stavbou tak, aby se dostali na nejbližší autobusové zastávky. S uzavírkou je nutné počítat až do konce příštího roku.

Stavební práce se dotknou také obyvatel Oldřichovic, kde dojde od 4. března k úplné uzavírce místní komunikace u „Trombikova rybníku“. Místní komunikace se bude v úseku cca 100 m rekonstruovat včetně podkladních vrstev. V uzavřeném úseku se nacházejí rodinné domy, ke kterým je zhotovitel povinen zajistit přístup po staveništi. Objízdné trasy budou vyznačeny provizorním dopravním značením po silnici III/4681 a po místních komunikacích v Oldřichovicích na Závisti. Termín ukončení je stanoven na 15.9.2015.

Ve všech případech prosíme řidiče i chodce, aby se chovali zodpovědně a dodržovali provizorní dopravní značení, popřípadě pokyny zhotovitele stavby, aby zbytečně nedocházelo ke kolizním situacím. Děkujeme za pochopení.

Výstavba obchvatu je náročná a rozsáhlá stavba, která se s postupujícími pracemi dotkne nejen obyvatel Nebor, Oldřichovic či Karpentné. Městský úřad bude vycházet po stránce informační veřejnosti maximálně vstříc, nicméně konkrétní dotazy a připomínky by měli lidé projednat přímo se zhotovitelem stavby.  Kontakty na pověřené osoby jsou uvedeny v záhlaví tohoto tematického odkazu, který byl zřízen za účelem informování veřejnosti. Veškeré další informace, které obdržíme od zhotovitelů obou úseků, budou občanům včas k dispozici.

 

Zdroj: www.trinecko.cz

Datum zveřejnění: 26.2.2015