Na trase Nebory – Oldřichovice byly provedeny následující práce:

 

SO řady 100 – pozemní komunikace

Odvoz ornice, výkop zářezu, výkop propustku, násypy


 

SO řady 200 - mosty

Vrtání pilot, výkopy, úprava základové spáry, podkladní betony, armování základů, dříků a pilířů, betonáže, izolace základů, zásyp základů, odkopy pilot, skruž


 

SO řady 300 – vodovody, vodní toky

zemní práce, položení chrániček, položení potrubí, zásypy


 

SO řady 400 – silnoproud a slaboproud

zemní práce, položení chrániček, položení kabeláže