Na trase Nebory – Oldřichovice byly provedeny následující práce:

Přeložka silnice I/11, km 5,400-10,260

Nakládka a odvoz ornice na určené lokality a MDP v rámci stavby (km 5,400-5,500, MUK SO 111 km 9,600, km 9,900-10,200,MUK SO 112). Odkop zářezů v km 5,859- pro založení SO 202, km 9,0-9,1-pro založení SO 209 včetně odvozu vhodného materiálu na MDP v km 8,900,5,400. Úprava deponie ornice a vhodného materiáluzřízení provizorní komunikace z důvodu založení SO 205 v km 7,100, oprava sjezdů přes místní komunikace.


Most na silnici I/11 přes Neborůvku v km 6,188

Betonáž šablony pro vrtání pilot na OP6, vrtání pilot na jednotlivých pilířích 3,4,5 a opěře 6. Beranění štětovnic na jednotlivých pilířích P2,P3,P4, odkop hluchého vrtání na jednotlivých pilířích. Betonáž podkladních betonů, vázání výztuže základu OP1, betonáž základu OP1.


Most na silnici I/11 přes Bystrý potok a MK

Zatrubnění vodoteče, zřízení příjezdové a obslužné komunikace, plošiny pro pilotáž na OP5, P4, P3, betonáž šablony pro vrtání pilot na OP5. Vrtání pilot na pilíři P2 a opěře OP5,OP1,P2.


Most na silnici I/11 přes Malý Javor. potok a MOK v km    8,254

Betonáž šablon pilot na OP1 a OP6. Vrtání pilot na jednotlivých opěrách a podpěrách, odkop hluchého vrtání na jednotlivých pilířích.


Most na silnici I/11 přes  Javor. potok v km   8,860

Přípravné práce pro založení mostu, zatrubnění vodoteče, zřízení příjezdové a obslužné komunikace, plošiny pro pilotáž na OP1, OP2. Vrtání pilot na opěře OP1,OP2, podkladní betony na OP1, OP2.


Most na silnici III/01141 přes I/11 v km    9,019

Zřízení příjezdové a obslužné komunikace, přípravné práce pro založení mostu. Plošiny pro pilotáž na P2, P3, vrtání pilot na opěrách OP1 a OP4 i pilířích P2, P3.


Most na silnici I/11  přes vodoteč v km    9,324

Zřízení příjezdové a obslužné komunikace, přípravné práce pro založení mostu. Betonáž šablony OP4, vrtání pilot na OP4.


Most na silnici II/476 přes MK v km 0,488

Betonáž základů opěr rámové konstrukce, zásyp základových pasůbednění, výztuž, a betonáž opěr rámu. Bednění, výztuž a betonáž křídel rámové konstrukce.


Přeložka vodovodu DN 50 SMVaK V km 7,115

Zemní práce, podsyp, čerpání vody, montáž potrubí, obsyp, zásyp zeminou včetně zkoušek únosnosti, provedení tlakové zkoušky, bakteriologický a chemický rozbor.


Přeložka vodovodu DN 80 SMVaK – km 9,569

Zemní práce (výkop rýhy, podsyp)


 Dále byly provedeny a dokončeny práce na přeložkách:

  • přeložka venkovního vedení VN v km 5,900 – 6,000
  • přeložka venkovního vedení VN v km 6,500
  • přeložka venkovního vedení VN v km 8,100 – 8,300
  • přeložka venkovního vedení VN v km 6,500
  • přeložka venkovního vedení NN v km 5,800 – 6,000
  • přeložka a demontáž kabelového a venkovního vedení NN v km 8,100 – 8,300
  • přeložka venkovního vedení VO v km 5,800 – 6,000
  • přeložka sdělovacího vedení v km 5,800 – 6,000
  • přeložka sdělovacího vedení v km 8,100 – 8,200